Teisen IF

Seriepåmelding og cuper

Seriepåmelding og cuper

Lagspåmelding i Teisen IF

Alle påmeldinger til serie, OBOS Miniligaen og OBOS Cup må skje via klubben. Påmeldingene skjer litt ulikt i forhold til alder på spillerne og kan endres av kretsen fra år til år. Klubben melder på lag i et datasystem som automatisk stenger den datoen fristen går ut. Det er derfor viktig at lagene forholder seg til de frister klubben til enhver tid sette for påmelding.

Voksenfotball:
Lagene må selv gjøre seg kjent med hvilke nivåer det er mulig å melde seg på i de forskjellige klassene. I de fleste klasser er det et divisjonssystem og da blir man plasser i den divisjonen man har spilt seg til plass i. Er det et nystartet lag vil dette plasseres i nederste divisjon.

Ungdomsfotball:
Lagene må selv gjøre seg kjent med hvilke nivåer det er mulig å melde seg på i de forskjellige klassene. I de fleste klasser er det et divisjonssystem og da blir man plasser i den divisjonen man har spilt seg til plass i. Er det et nystartet lag vil dette plasseres i nederste divisjon.

Barnefotball:
Lagene må gjøre en grundig vurdering på hvor mange lag det skal meldes på i en klasse. Det er viktig at spillerne får nok spilletid, samtidig som det er viktig at man klarer å stille til alle kamper.
I Barnefotballen spilles det 3’er, 5’er, 7’er og 9’er fotball fordelt som følger:

Alder

Type serie

3er

5er

7er

9er

6 år

OBOS Miniliga

X

 

 

 

7 år

OBOS Miniliga

X

 

 

 

8 år

Seriespill – 1 kamp pr uke

 

X

 

 

9 år

Seriespill – 1 kamp pr uke

 

X

 

 

10 år

Seriespill – 1 kamp pr uke

 

X

X

 

11 år

Seriespill – 1 kamp pr uke

 

 

X

 

12 år

Seriespill – 1 kamp pr uke

 

 

X

X


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når antall lag er valgt må det gjøres en vurdering av hvilket nivå lagene skal spille på.

I alle klasser fra 8 år til 12 år velger man hvilket nivå laget skal meldes på. Det er 3 nivåer å velge mellom. I alle klasser unntatt 12 år 9’er velger man mellom følgende nivå Nivå A, B og C (A er det nivået med antatt best lag) I klassen 12 år 9’er velger man mellom Divisjon 1, 2 og 3.

I sesongen 2019 vil NFF Oslo gi lagene mulighet til å komme med ønske om seriekamper i helg eller hverdag i klassen 8 år. Dette må derfor påføres når dere melder på laget til klubben. Det vil fortsatt være hjemme/bortekamper annenhver uke.

Påmeldingsavgifter:
Teisen IF dekker påmelding til seriespill for alle lag fra 8 år og oppover i klubben.
I klassene 6 og 7 år spilles det OBOS Miniligarunder. Klubben dekker 4 runder pr lag. (2 vår og to høst)
I klassene 6-12 år dekker også klubben 2 cuper/turneringer pr år pr lag påmeldt i serien.
 

Påmeldingsfrister for lagene til å sende sine påmeldinger til klubben 

Klasser

Dato

Gutter 16 år interkrets
Gutter 19 år interkrets
Gutter 19 år 1. divisjon
Menn 11er senior
Kvinner 11er senior

28. november

Gutter og jenter 15 – 19 år
Senior Menn 7er
Senior Kvinner 7er
Kvinner 28 år
Kvinner 35 år
Menn 33 år
Menn 40 år
Menn 48 år
Menn 55 år

6. januar

Klasse 8 - 14 år

28. januar

 OBOS Miniligaen klassene 6 og 7 år 

3 dager før fristene til de enkelte rundene.

OBOS Cup/Oslomesterskapet

28. januar

 

Påmelding:

Alle påmeldinger sendes til teisen.if@gmail.com og skal inneholde:

Lagets årsklasse (6 år, 7 år, M40 osv):
Lagets årgang (2007, 2008 osv):
Type turnering (OBOS Miniliga, Serie, OBOS Cup osv):
Antall lag:
Nivå/divisjon:
Spillform:
Navn på trener:
Navn på Lagleder/kontaktperson (ikke samme som trener):Ved OBOS Miniligaen må det oppgis hvilken runde (dato og sted) man ønsker å spille:
 

Nyttige linker:

OBOS Miniligaen:
https://www.fotball.no/kretser/oslo/aktivitet/barn/obos-miniligaen/

Nivåer i barnefotballen:
https://www.fotball.no/kretser/oslo/praktisk-info/handbok-fotball/serisystemet-for-lag-i-oslo-fotballkrets/barnefotball-6---12-ar/

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/nivainndeling-i-seriespill-for-barnefotballen/#Toppen

Seriesystemene i Oslo Fotballkrets:
https://www.fotball.no/kretser/oslo/praktisk-info/handbok-fotball/serisystemet-for-lag-i-oslo-fotballkrets/#Toppen
Bøter og gebyrer:
https://www.fotball.no/kretser/oslo/om-kretsen/okonomiske-forhold/boter-og-gebyrer/

Teisen Idrettsforening
Ole Deviks vei 17
0666 Oslo
tif.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift