Teisen IF

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

Kontingenter i Teisen IF gjeldende for 2019

Innmeldingsskjema

 

Medlemskontingent for ikke aktive medlemmer
Æresmedlem 0,-
Medlemskontingent 100,-
Medlemskontingent for aktive medlemmer
Kontingent for barn i alder 3-5 år (Barn i barnehage) 350,-
Kontingent for barn i alder 6-7år (1. og 2.trinn) 750,-
Kontingent for barn i alder 8-12år (3. til 6.trinn) 950,-
Kontingent for ungdom fra og med 13 år (7.trinn til 3. på VGS) 1.500,-
Treningsavgift senior A-lag 2.500,-
Treningsavgift øvrig senior 1700,-
Kontingent for trenere, lagledere, styremedlemmer og barn av disse: 100,- 

Familiekontingent for barn og ungdom:
Fra og med barn nr 3 er kontingenten:

Rekkefølgen for barn er at det eldste barnet er nr 1, og så videre nedover i alder.
 

100,-.

 

Kontingent sendes ut i begynnelsen av januar hvert år.

Medlemskontingent for aktive medlemmer skal gjenspeile utgiftene lagene har, derfor er de forskjellige.
Kontingenten dekker påmelding til seriespill, drakter for barn og ungdom, felles utstyr, 2 cuper hvert år pr lag, dommerutgifter samt baneleie. I tillegg bidrar den til klubbens generelle driftsutgifter. 

I enkelte tilfeller vil lagene ha behov for midler til å dekke lages øvrige utgifter. Dette vil lagenhetene vurdere og informere om direkte til de berørte.

 

Innmeldingsskjema

Teisen Idrettsforening
Ole Deviks vei 17
0666 Oslo
tif.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift